Reflectieverslag 5: Project II – Digital Coaching App

 

Het project waar we de voorbije weken aan gewerkt hebben, namelijk de Digital Coaching App, is na lang werken klaar.
Deze applicatie werd ontwikkeld in opdracht voor de Sportinnovatiecampus te Brugge, een andere faculteit van Howest.
Het diende in staat te zijn om enkele HD AXIS camera’s, gemonteerd in enkele hoeken van de sportzaal, te besturen aan de hand van een tablet.

We hebben er dan ook voor gekozen om een webapplicatie te maken, hierin hebben we de meeste ervaring binnen ons team, en konden we op een efficiënte en makkelijke manier samenwerken doormiddel van Git.
We gebruikten Visual Studio Team Services voor het bijhouden van de to-do list (Product Backlog).

Aangezien we werkten volgens de Scrum Workflow stelden we op voorhand enkele Sprints in. Deze sprints zijn een soort tijdspanne waarin je werkt naar een mogelijks productieklare versie. We dienden onze taken dus goed te plannen zodat er na elke Sprint een overzicht kon gegeven worden van de nieuwe toevoegingen aan de klant. DIe was zo steeds op de hoogte dat er wekelijks een nieuwe versie zichtbaar ging zijn.

De taakverdeling tussen de groepsleden gebeurde meestal op basis van de technische expertise.
Robin is meer thuis in het werken met PHP en Linux servers, dus die taken werden naar hem toegeschoven.
Front-end zaken werden opgedeeld enerzijds in designen in Photoshop of rechtstreeks in HTML en CSS, wat Mathieu zijn vak was en anderzijds in Javascript.
Jonas koos om te werken met Javascript, zo kon hij reeds code schrijven voor de elementen die Mathieu aan het ontwerpen was.

Ikzelf stond meer in voor het ondersteunen van iedereen. Zelf heb ik geen echte expertise die er uitspringt – ik kan van alles een veel – maar ik heb iedereen geholpen bij nodige problemen, of om extra inzicht te krijgen in bepaalde programmeer principes. Vaak hielp ik de andere teamleden bij het complexere programmeren en het bedenken van andere oplossingen voor bepaalde functies. Bijvoorbeeld voor de Databank gaf ik Jonas de opdracht om enkele zaken te implementeren, waar hij zelf niet aan gedacht had, maar hij kent het wel vanuit de lessen. Vaak ben ik ook na de schooluren bezig geweest met onderzoek, om moeilijkere zaken (het tekenen op een video) in 1x goed te doen, of te optimaliseren.

Tijdens de projectweken zelf werd vaak gehamerd op het gebruik van leesbare en duidelijk gedocumenteerde code. Ik heb me daarom bezig gehouden met bepaalde code te herschrijven opdat het duidelijker zou zijn, maar ook gegroepeerder. Commentaren werden voorzien zodat het duidelijk is wat alles doet.

Aangezien ik zelf de Scrum Master en Product Owner was binnen onze groep, was ik vaak bezig mijn teamleden aan te sporen om op Visual Studio Team Services hun taken duidelijk bij te houden. Als Product Owner hield ik de communicatie naar andere docenten voor mijn rekening. Ook richting de klant toe, hanteerde ik een specifiek gerichte communicatie techniek, zonder de technische vakjargon te gebruiken.

Binnen onze groep heerste er algemeen een ontspannen sfeer, waarbij toch intensief doorgewerkt werd. Vaak was het samenwerken vermoeiend, vanwege de drukte in de werkomgeving.

Enkele malen tijdens ziekte van zowel mezelf als Mathieu, hebben we vanop afstand kunnen werken, zonder dat dit onze planning in het nauw dreef.

We hebben zo goed als alle deadlines gehaald, maar wegens last-minute problemen en toevoegingen in verband met de opdracht hebben we enkele zaken moeten laten vallen.

Algemeen gezien ben ik zeer tevreden over wat we in zo een korte tijdspanne gecreëerd hebben.

Heel graag had ik verder gewerkt aan het project met nieuwe functionaliteiten en optimalisaties aan zowel de snelheid als leesbaarheid van de code.

Hieronder nog een link naar de handleiding in verband met het gebruik van de applicatie.

Handleiding

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *